Dades de l'empresa

Aiguapura Especialistes S.L.
Av. Sant Julià, 206-220, nau 17
08403 Granollers

Tels. 938 403 931 - 938 403 912 - 678 621 512     Fax 938 403 932

Promoció boca-orella

Hem engegat una campanya boca-orella. En trobareu els detalls en aquest document.

Cerca als articles

Darrers articles

Darrers comentaris

Subscripcions

Per què estan prohibits els filtres pressuritzats a Europa?

Els filtres pressuritzats d’osmosi inversa de fabricació xinesa, que es venen normalment a tot Espanya, fa molt temps que estan prohibits a la resta de països europeus. Itàlia, per exemple, els va prohibir el 2006.

Per què estan prohibits? Perquè s’ha pogut comprovar que els dipòsits on es guarda l’aigua en aquests aparells es contaminen amb bacteris i altres formes de vida, ja que l’aigua sense cap protecció química (clor) o sense mitjans antibacteris (llum ultraviolada) genera vida.

La presència d’aquestes formes de vida es pot observar a simple vista si obrim qualsevol d’aquests dipòsits, tal com es pot comprovar a les imatges adjuntes. Cal tenir present que el material amb què estan fets els balons de pressió dels dipòsits és cautxú de color negre.

Filtre retirat a un client Tallant balo Diposit balo tallat Part superior interior Laterial interior

Data de publicació: 08-06-2013